Podizanje trajnih nasada

Podrivanje

Rigolanje

Oranje

Frezanje

Brananje

Gnopjidba

Izmjera sadnih mjesta

Sadnja

Ograđivanje